Pensionado's onderweg ~ reisverslagen en campinginformatie


Blog

Zondag 7 oktober 2018 – Recreatiegebied Kwintelooyen

Het is herfst, de zon schijnt volop en we willen wat beweging. Op een paar kilometer van ons huis ligt het Recreatiegebied Kwintelooyen. Dit voormalige zandwinningsgebied ligt letterlijk ingegraven in de noordhelling van de Utrechtse Heuvelrug. In onze heel jonge jaren werd er al zand gewonnen door het bedrijf Van Schoonhoven, waarom het bij ons bekend stond als ‘het gat van Schoonhoven’. Graafmachines (destijds nog ‘draglines’) hapten grote stukken uit de wat leemachtige bodem, waarvoor grote stukken bos moesten verdwijnen. Maar eerst werd de zwarte aarde afgegraven en in het gebied in depot opgeslagen. Als een deel voldoende was afgegraven werd die aarde weer over het zand geschoven, waarna zaden ontkiemden en er weer begroeiing ontstond.
In de 70-er jaren werd er niet meer gegraven. Nu is er een prachtig gebied ontstaan voor intensieve recreatie, terwijl recreatie in kwetsbare natuurgebieden wordt ontmoedigd en zodoende wordt ontzien. Bij het afgraven van het zand kwam men, door de samenstelling van de diverse grondlagen en de in die lagen gevonden botten en werktuigen, veel te weten over de ijstijden en zelfs de tijden daarvóór. Het bleek dat er vóór het ontstaan van de Heuvelrug al mensen in het gebied bivakkeerden, die van de jacht leefden. Natuurwetenschappelijk is Kwintelooyen van bijzondere betekenis. Er groeien meer dan 300 plantensoorten en er zijn bijvoorbeeld speciale poelen aangelegd voor de rugstreeppad. Een deel van Kwintelooyen is beschermd natuurgebied. Vanaf de rand van het terrein heb je een schitterend uitzicht over o.a. de Gelderse Vallei.

boven: elk jaar wordt hier een motorcross gehouden - de trap vormt voor veel mensen een sportieve uitdaging
midden: een tiental runderen graast achter het hek, waar wandelaars ook komen - prachtige beukenlaan
onder: onze favoriete paddenstoel: de vliegenzwam