Pensionado's onderweg ~ reisverslagen en campinginformatie


België in provincies

België telt tien provincies. Sinds de laatste staatshervormingen behoren de provincies tot de bevoegdheden van de gewesten. Het Vlaams Gewest en het Waals Gewest tellen elk vijf provincies. Het derde Belgische gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maakt geen deel uit van enige provincie en is zelf niet onderverdeeld in provincies. De provincies vormen het bestuurlijke niveau tussen de gemeenten enerzijds en de regionale en federale overheid anderzijds.